Стратегически цели - ТЕОЛИНО ПЛАСТ

Title

Стратегически цели за периода 2017-2022 година

С цел да гарантираме успешно постигане на Политика по управление на качеството, БРЗ и ООС, както и устойчивост на бизнес резултатите си в дългосрочен аспект - целим развитие на най-добрите умения за продажба и дистрибуция, както и повишаване ефективността на управлението на финансовите ресурси. 

Управляваме нашия бизнес като следваме следните основни приоритети и цели:

 • Постигане на здравословен марж, чрез добра оперативна ефективност и добавена стойност към клиентите ни.  
 • Реализиране на два пъти по-големи обеми от текущото портфолио и разширяване на продуктовата гама.
 • Развита търговска мрежа, разполагаща с навременна информация.          
  Срок : постоянен, отговорник: Управител 

 Критични фактори за успех :

          Финанси 

 • Ръст на продажбите
 • Рентабилност на предлаганите услуги 

           Клиенти  

 • Ефективно управление на продажбите
 • Навременно обслужване
 • Качество на предлаганите услуги  
           Процеси  
 • Въвеждане на единна ЕRP система, с разработване на допълнително модули към Klaes
 • Въвеждане на Lean трансформация и стандартизиране на процесите
 • Увеличение на производствените мощности чрез капиталови придобивки, с цел по ефективен човешки ресурс
 • Управление на основните данни и постигане на стабилно планиране на операциите 

            Хора 

 • Квалифициран и силно мотивиран персонал 


 Определяне на критерии за измерване и оценяване на резултатите от изпълнението:

 • Всичко свързано с основната дейност на фирмата се дефинира от НК, процедурите и работните инструкции, които са разработени съгласно основните раздели на стандартите: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.
 • Чрез анализи на съответните ръководители по структурни единици с последващи предприети мерки.
 • Създаване на критерии за оценка на управлението и резултатността, производството и услугите.                                                          
                                                                                                                                                                                                                 
                Управител
                                                                                                                                                                                          Красимир Илиев
                                                                                                                                                                                          02.03.2018 г

 

За контакти

Фабрика и офис:
4023 Пловдив, ПК 129
ул. "Нестор Абаджиев" 55

Склад София:

тел.: 032 / 904 904
факс: 032 / 904 900
ел.пощаl: office@teolinoplast.bg

ел.поща: sofia@teolinoplast.bg

  всички изложбени зали и офиси   имате въпроси? пишете ни