Title

 

КАКВО Е REECL?
Това е Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, която дава възможност да се закупуват енергоспестяващи съоръжения при облекчено финансиране. Тя разполага със средства от европейските институции – Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и от Агенцията за енергийна ефективност на Република България и се използва за популяризиране на идеята сред домакинствата и бизнеса за инвестиране в енергийноефективни технологии и съоръжения. Възстановяват се до 20% от направените разходи по енергийно ефективните съоражения - покупка и монтаж на нова PVC или алуминиева дограма.

Одобрените за отпускане на кредити по програма REECL български банки са:

Банка Пиреос
УСЛОВИЯ НА БАНКА ПИРЕОС ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ ПО ПРОГРАМА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Обединена Българска Банка (ОББ)
УСЛОВИЯ НА БАНКА ОББ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ ПО ПРОГРАМА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
При кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи, отпусканата помощ от програмата е в размер на 10% от направените разходи за покупка и монтаж на дограма.
При кандидатстване на жилище в многофамилен блок (кооперация) е необходимо минимум 3 самостоятелни жилищни единици (апартаменти) да участват заедно за отпусканата помощ от програмата. В този случай REECL ще възстановява до 20% от разходите на собствениците за покупка и монтаж на енергийноефективни прозоречни системи.
Самостоятелен апартамент в многофамилен блок не може да кандидатства за помощ по програма "Енергийна ефективност".

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
Проверете условията за кандидатстване на кредитоотпускащите банки.
В зависимост от вида на кандидатстващите: собственик на еднофамилна къща или кооперация на собственици в многофамилен блок, комплектът от изискуеми документи е различен.
Теолино пласт ООД като доставчик на профилни системи трябва да ви издаде оферта за дограма отговаряща на заложените от Програмата изисквания за енергийна ефективност.

За повече информация

За контакти

Фабрика и офис:
4023 Пловдив, ПК 129
ул. "Нестор Абаджиев" 55

Склад София:

тел.: 032 / 904 904
факс: 032 / 904 900
ел.пощаl: office@teolinoplast.bg

ел.поща: sofia@teolinoplast.bg

  всички изложбени зали и офиси   имате въпроси? пишете ни